[Infographic] Styren và những nguy cơ khi tiếp xúc với chất này

Moitruong.net.vn

– Hiện tại, nguồn nước của nhiều hộ dân Hà Nội đang bị nhiễm độc trầm trọng với hàm lượng Styren cao, gây ảnh hưởng đến sức khoẻ và sinh hoạt.

Theo VTV