nguồn nước

Kênh đào Panama đầu tư gần 2 tỷ USD xây dựng hồ chứa nước mới
Nước từ hồ chứa này sẽ bổ sung cho Gatun – hồ nhân tạo có diện tích khổng lồ không chỉ cung cấp nước cho kênh đào mà còn cho 50% dân số của quốc gia 4,2 triệu dân này.