nguồn nước

Yên Bái chủ động nguồn nước tưới cho hơn 46.000ha đất nông nghiệp
Thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã chủ động nguồn nước từ các công trình thủy lợi đã giúp người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, luân canh tăng vụ, góp phần nâng cao năng suất, sản lượng cây trồng.