[Infographic] Thực phẩm nào tác động tới môi trường nhiều nhất?

Moitruong.net.vn

– Mọi quá trình trong chuỗi cung ứng thực phẩm ít nhiều đều làm phát thải khí nhà kính. Tuy nhiên, chuỗi cung ứng thực phẩm từ động vật làm phát thải nhiều khí nhà kính hơn chuỗi thực phẩm thực vật.

Theo TTXVN