[Infographic] Xây dựng nông thôn mới ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên – 10 năm nhìn lại

Moitruong.net.vn

– Kết quả xây dựng nông thôn mới mặc dù có những chuyển biến tích cực, nhưng còn khoảng cách chênh lệch khá lớn so với các vùng, miền và thấp hơn so với mặt bằng chung của cả nước.

Theo TTXVN