[Infographics] 3 tiêu chí đánh giá cấp độ dịch theo Nghị quyết 128

Moitruong.net.vn

– Các tiêu chí đánh giá cấp độ dịch theo Nghị quyết 128 là số ca mắc mới tại cộng đồng/100.000 người/tuần; tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 1 liều vaccine và khả năng thu dung, điều trị.

Có 3 tiêu chí đánh giá cấp độ dịch theo Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ gồm số ca mắc mới tại cộng đồng/100.000 người/tuần; tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 1 liều vaccine phòng COVID-19; và đảm bảo khả năng thu dung, điều trị của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh các tuyến.

Theo TTXVN