vaccine phòng covid-19

Tiếp tục tăng cường triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19
Tiến hành triển khai đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm vaccine COVID-19 bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả.