[Infographics] 6 luật có hiệu lực từ ngày 1/1/2022

Moitruong.net.vn

– Từ ngày 1/1/2022, 6 luật thuộc các lĩnh vực như môi trường, biên phòng, phòng chống ma túy,… có hiệu lực với nhiều điểm mới đáng chú ý.

Theo daibieunhandan.vn