[Infographics] Mục tiêu phát triển KT-XH của Quảng Ninh đến năm 2025

Moitruong.net.vn

– Quảng Ninh đặt mục tiêu sớm đến năm 2023 có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; đến năm 2025, tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 4,1%; tỷ lệ hộ nghèo trên toàn tỉnh dưới 1%.

Quảng Ninh là một trong những địa phương đi đầu trong lĩnh vực cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh với 3 năm liên tục (từ 2017-2019) có chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân… thuộc nhóm dẫn đầu cả nước.

Theo Vietnam+