[Infographics]: Những điều học sinh cần làm để phòng dịch COVID-19

Moitruong.net.vn

– Bộ Y tế vừa đưa ra các khuyến cáo về những việc học sinh cần làm tại trường hàng ngày để phòng tránh mắc dịch COVID-19.

Theo Đảng Cộng Sản