[Infographics] Nỗ lực bảo vệ đại dương có kết quả khả quan

Moitruong.net.vn

– Đến nay, nỗ lực bảo vệ đại dương của thế giới đã giúp cải thiện chất lượng nước của nhiều khu vực ven biển và tăng đáng kể diện tích khu bảo tồn biển.

Đến nay, nỗ lực bảo vệ đại dương của thế giới đã giúp cải thiện chất lượng nước của nhiều khu vực ven biển và tăng đáng kể diện tích khu bảo tồn biển.

Tuy nhiên, còn nhiều việc cần phải làm để bảo vệ các vùng đa dạng sinh học trọng yếu.

Theo TTXVN