Khu dự trữ sinh quyển

Bộ TN&MT đề nghị tỉnh Thái Bình làm rõ thông tin việc định "xóa sổ" Khu bảo tồn thiên nhiên Tiền Hải
Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND tỉnh Thái Bình làm rõ thông tin của báo chí phản ánh giảm 90% diện tích Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tiền Hải.