khu dự trữ sinh quyển thế giới

Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới Cù Lao Chàm: Phát huy các giá trị tài nguyên thiên nhiên
Cù Lao Chàm, thành phố Hội An nhiều năm làm tốt việc xây dựng và vận hành mô hình phục hồi tài nguyên rác, trở thành điểm sáng trên cả nước về phân loại rác tại nguồn, bảo vệ môi trường, đưa Cù Lao Chàm trở thành điểm đến hấp dẫn về du lịch xanh.