Kiên Giang: Tăng cường lãnh đạo công tác quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng, rừng

Quốc Tuấn|19/07/2019 08:30

Moitruong.net.vn – Ngày 18/7 Tỉnh Kiên Giang ban hành Công văn số 897-CV/TU đến các địa phương, các cấp ngành liên quan nhằm tăng cường công tác quản lý đất đai, rừng, quy hoạch, xây dựng, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường,… trên địa bàn.

Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về đất đai, rừng, quy hoạch, xây dựng, tài nguyên khoáng sản, môi trường… trên địa bàn tỉnh Kiên Giang được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nên các mặt công tác này dần đi vào nền nếp, góp phần cho sự phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Để tăng cường công tác quản lý đất đai, rừng, quy hoạch, xây dựng, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường,… trên địa bàn. Tỉnh Kiên Giang ban hành Công văn số 897-CV/TU, ngày 18/7/2019 “Tăng cường lãnh đạo công tác quản lý quy hoạch, đất đai, rừng, xây dựng… trên địa bàn tỉnh”, yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân hiểu đầy đủ hơn nữa pháp luật về đất đai, quản lý, bảo vệ rừng, quy hoạch, xây dựng, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường để nhân dân tự giác chấp hành. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền trong công tác quản lý đất đai, quản lý rừng, quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng, quản lý tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường… Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả. Nghiêm cấm mua bán, chuyển nhượng bất hợp pháp liên quan đến đất rừng, đất nhà nước và tổ chức đang quản lý, sử dụng. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm khi để xảy ra và không kiên quyết xử lý tình trạng lấn chiếm, chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định pháp luật về đất đai và quy hoạch được duyệt; vi phạm trong lĩnh vực quy hoạch, xây dựng; quản lý bảo vệ rừng; khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép và ô nhiễm môi trường.

San lấp mặt bằng trái phép tại huyện đảo. Ảnh Quốc Tuấn

Nâng cao hơn nữa năng lực quản lý nhà nước về công tác quản lý sử dụng đất đai, quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng, quản lý tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường… Quản lý chặt chẽ việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, việc chuyển quyền sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tách thửa, phân lô trên địa bàn mình quản lý theo đúng quy định của pháp luật; trong đó tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với việc tự quy hoạch; tự chuyển đổi mục đích sử dụng đất; việc lấn chiếm đất rừng, lấn chiếm sông, suối, biển trong khi chưa được cấp thẩm quyền cho phép; việc xây dựng các công trình không phép, sai phép… Thực hiện công khai, minh bạch về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng  để cán bộ, đảng viên, nhân dân biết và giám sát việc thực hiện; đi đôi với quản lý chặt chẽ việc khai thác tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia cùng cấp ủy, chính quyền giải quyết các vấn đề bức xúc, làm tốt công tác hòa giải các tranh chấp, kiến nghị của công dân ở cơ sở. Đồng thời giám sát việc quản lý quy hoạch, xây dựng, đất đai, rừng, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường… kịp thời phản ánh các hành vi vi phạm.

Công an các cấp tăng cường nắm tình hình, kịp thời phát hiện ngăn chặn, có biện pháp xử lý theo quy định pháp luật các vi phạm pháp luật trong quản lý đất đai; các trường hợp mua, bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất bất hợp pháp. Tập trung điều tra, xác minh đối tượng phá rừng, lấn chiếm đất rừng, chỉ đạo xử lý kiên quyết các đối tượng vi phạm theo pháp luật; đồng thời, phối hợp với các cơ quan có liên quan xử lý các hành vi vi phạm trong xây dựng, trong khai thác tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường.

Các sở, ngành chuyên môn phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ cho các địa phương trong công tác quản lý nhà nước về các lĩnh vực đất đai, quản lý bảo vệ rừng, xây dựng, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường… bảo đảm phù hợp với quy hoạch, kế hoạch của địa phương đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Quốc Tuấn

Bài liên quan
  • Kiên Giang đẩy mạnh tuyên truyền về biển đảo năm 2019
    Sáng tạo trong hình thức, phong phú về nội dung, vừa qua, Ban tuyên giáo tỉnh ủy Kiên Giang vừa ban hành văn bản số 42 về việc đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong nhân dân về vị trí,vai trò của biển, đảo Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kiên Giang: Tăng cường lãnh đạo công tác quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng, rừng