Kiên Giang: Thực hiện quy định tạm thời về quản lý nuôi chim Yến

Trương Anh Sáng|02/11/2018 07:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Theo đó, các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã và thành phố, các tổ chức có liên quan cần nhanh chóng triển khai thực hiện Quy định tạm thời về quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đã được phê duyệt thông qua các hình thức như: Tổ chức hội nghị tuyên truyền, đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, huyện, thị xã, thành phố nhằm thống nhất về quan điểm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung của Quy định đến tận cơ sở. Tạo sự đồng thuận cao trong các tổ chức, cá nhân có liên quan nhằm chấn chỉnh hoạt động nuôi chim yến theo đúng quy định của Trung ương và địa phương.

– Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh vừa ban hành kế hoạch số 48 về phát triển nghề nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh theo hướng bền vững, mang lại hiệu quả kinh tế cao, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và an toàn dịch bệnh. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người nuôi chim yến và nhân dân sống xung quanh.

>>>Nghệ An: Nông dân trồng ớt chỉ thiên lãi hơn 130 triệu/ha

>>> Kiên Giang: Kiểm soát chặt chẽ hoạt động khai thác của các tàu cá

Tăng cường kiểm tra, giám sát những nhà nuôi chim yến đã xây dựng kiên cố trước khi quy định có hiệu lực thi hành. Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn những nhà nuôi chim yến xây dựng bằng vật liệu tạm đã tồn tại trước khi quy định có hiệu lực thi hành phải nâng cấp, sửa chữa để đảm bảo kiến trúc, cảnh quan, an toàn công trình.

Thực hiện nghiêm các quy định về xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực xây dựng. Tổ chức thẩm định và cấp giấy phép xây dựng nhà nuôi chim yến khi đủ các điều kiện theo quy định hiện hành; tổ chức thẩm định, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường cho các tổ chức, cá nhân xây dựng nhà nuôi chim yến khi đảm bảo các điều kiện theo quy định hiện hành. Thực hiện nghiêm các quy định về xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực môi trường, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng âm thanh dẫn dụ chim yến;  xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh đối với chim yến, lấy mẫu kiểm tra mầm bệnh theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Tuyên truyền, vận động các cơ sở nuôi chim yến phải thực hiện đúng các điều kiện về vệ sinh thú y và phòng chống dịch bệnh. Thường xuyên kiểm tra các cơ sở khai thác và sơ chế tổ yến. Lưu ý cơ sở phải đảm bảo đầy đủ dụng cụ và thiết bị bảo hộ an toàn lao động, an toàn dịch bệnh cho người lao động, phải có trang thiết bị sử dụng trong quá trình sơ chế và bảo quản tổ yến bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Quy trình sơ chế, bảo quản tổ yến phải đảm bảo chất lượng sản phẩm theo quy định của pháp luật hiện hành.

Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc xây dựng và thực hiện kế hoạch phòng chống dịch bệnh trên chim yến, thực hiện công tác giám sát dịch bệnh, lấy mẫu định kỳ hoặc đột xuất theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Thiết lập đường dây nóng để kịp thời tiếp nhận thông tin khi có dịch bệnh xảy ra trên đàn chim yến; phối hợp với các sở, ban ngành, địa phương rà soát, hướng dẫn, kiểm tra các nội dung có liên quan về lĩnh vực môi trường đối với nhà nuôi chim yến; tổ chức thực hiện, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống các bệnh lây nhiễm từ động vật sang người; tập huấn về an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các cơ sở có sơ chế, bảo quản và chế biến tổ yến theo quy định của pháp luật.

Các sở, ngành và địa phương tổ chức đánh giá, thẩm định công nghệ, thiết bị có liên quan đến việc nuôi chim yến, thu hoạch và chế biến tổ yến. Đặt hàng các chương trình, đề tài khoa học, dự án về lĩnh vực nuôi, thu hoạch và chế biến tổ yến. Định kỳ hàng quý, năm hoặc đột xuất báo cáo kết quả thực hiện Quy định về Sở Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

Trương Anh Sáng


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kiên Giang: Thực hiện quy định tạm thời về quản lý nuôi chim Yến