Lâm Đồng ban hành quy định tách thửa thành dự án độc lập

Minh Lâm|28/12/2023 07:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Mới đây, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 71/2023/QĐ-UBND về quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, khu đất để tách thửa dự án độc lập phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng và quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đã được phê duyệt gồm một hoặc nhiều thửa đất phải liền vùng, liền thửa. Có ít nhất một mặt tiếp giáp với đường giao thông hiện trạng hoặc đường giao thông đã được quy hoạch, có chiều rộng mặt đường tối thiểu là 7m; kích thước cạnh thửa đất tiếp giáp với đường giao thông, khoản này ≥ 25m; chiều sâu thửa đất tính từ mép lộ giới hoặc mép đường hiện trạng (đối với đường chưa có lộ giới) ≥ 25m.

dat-dai.jpg
Ảnh minh họa.

Quy mô, tỷ lệ để tách thành dự án độc lập (không tính phần diện tích đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng) đối với nhóm dự án sử dụng đất vào mục đích thương mại, dịch vụ theo các huyện, thành phố được quy định: TP Đà Lạt và TP Bảo Lộc, diện tích đất sau khi tách thành dự án độc lập ≥ 1.000m2, đồng thời, có tỷ lệ ≥ 20% so với tổng diện tích khu đất đề xuất thực hiện dự án.

Đối với địa bàn các huyện, diện tích đất sau khi tách thành dự án độc lập ≥ 1.500m2 và có tỷ lệ ≥ 30% so với tổng diện tích khu đất đề xuất thực hiện dự án. Nhóm dự án sử dụng đất vào mục đích không phải thương mại, dịch vụ thì đối với địa bàn các huyện, thành phố, diện tích đất sau khi tách thành dự án độc lập ≥ 1.500m2 và có tỷ lệ ≥ 30% so với tổng diện tích khu đất đề xuất thực hiện dự án.

Trường hợp không đủ điều kiện tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách thành dự án độc lập theo quy định thì UBND cấp tỉnh quyết định thu hồi đất để giao đất hoặc cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đồng thời, không thông qua đấu thầu dự án có sử dụng đất và phải xác định giá đất cụ thể để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định.

Cùng với đó, UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư khi tham mưu thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án trên địa bàn tỉnh đối với các trường hợp được quy định thì chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan để lấy ý kiến đối với dự án do nhà đầu tư đề nghị. Đồng thời, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo và đề xuất UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét theo quy định.

Ngoài ra, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì tiến hành kiểm tra, rà soát và xác định phần diện tích đất thuộc các dự án có đủ điều kiện, tiêu chí, quy mô và tỷ lệ theo quy định để tách thành dự án độc lập. Còn Sở Xây dựng chủ trì có ý kiến về chỉ tiêu kiến trúc, mật độ xây dựng đối với phần diện tích đất để tách thành dự án độc lập.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/12/2023.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lâm Đồng ban hành quy định tách thửa thành dự án độc lập