lễ Vu Lan

Ý nghĩa ngày lễ Vu Lan báo hiếu
Đối với người Việt, Lễ Vu Lan là một đại lễ báo hiếu cha mẹ, ông bà, tổ tiên đã khuất - một tập tục đáng quý, thể hiện đạo lý "ăn quả nhớ kẻ trồng cây".