Liên minh Châu Âu hỗ trợ Việt Nam đạt các mục tiêu Phát triển Bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau

Moitruong.net.vn

– Sáng ngày 07/12 tại Hà Nội, đã diễn ra Hội thảo Tổng kết dự án “Tổ chức xã hội thúc đẩy cải thiện dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ và thanh niên dân tộc thiểu số” được tổ chức bởi ActionAid Quốc tế tại Việt Nam.

VIDEO: Liên minh Châu Âu hỗ trợ Việt Nam đạt các mục tiêu Phát triển Bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau

Tham dự Hội thảo có ông Lê Sơn Hải – Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; ông Koen Duchateau – Trưởng Ban Hợp tác, Phái đoàn Liên minh Châu Âu; bà Chu Thị Hà – Giám đốc chương trình ActionAid Việt Nam. Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến tại 2 đầu cầu truyền hình huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) và huyện Krong Bông (Đắk Lắk).

Toàn cảnh Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo ông Lê Sơn Hải – Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cho biết: Dự án “Tổ chức xã hội thúc đẩy cải thiện dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ và thanh niên dân tộc thiểu số” được triển khai từ 07/2017 – 12/2021, được Liên minh châu Âu (EU) và ActionAid đồng tài trợ là một trong những chương trình góp phần thực hiện mục tiêu của Đề án 498 về ngăn chặn và giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số đến năm 2025. Hiện nay, thực trạng về lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe người dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi hiện vẫn còn khó khăn, thể hiện ở một số vấn đề: Tỷ lệ phụ nữ dân tộc thiểu số đến các cơ sở y tế để khám thai còn thấp, Tỷ lệ phụ nữ sinh con tại nhà cao, việc cấp bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số tại một số địa phương còn chậm, chưa kịp thời,…

Đại diện các cơ quan, đơn vị và dự án trao đổi tại Hội thảo

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Lê Sơn Hải đánh giá Dự án đã góp phần cùng với Chính phủ Việt Nam triển khai thực hiện các chính sách y tế, chăm sóc sức khỏe và dân số đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm thực hiện mục tiêu của Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Theo báo cáo tại Hội thảo, sau 04 năm hoạt động, hai phòng khám nhạy cảm giới tiêu chuẩn đã được thành lập, liên kết trực tiếp với hệ thống bảo hiểm quốc gia. Kết quả là hơn 90.000 người (thanh niên và phụ nữ) tại 2 huyện dự án Lâm Hà (Lâm Đồng) và Krong Bông (Đắk Lắk) đã được tiếp cận hỗ trợ tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản chất lượng cao, nhạy cảm giới, minh bạch và hiệu quả.

EU tiếp tục cùng Việt Nam theo đuổi các mục tiêu phát triển bền vững, tuân theo nguyên tắc bình đẳng, không để ai bị bỏ lại phía sau

Ông Koen Duchateau – Trưởng Ban Hợp tác, Phái đoàn Liên minh Châu Âu cho biết: Trong giai đoạn những năm 2010, y tế và năng lượng là những lĩnh vực trọng tâm quan trọng của hợp tác song phương EU – Việt Nam. Trong giai đoạn 2021 – 2027, EU đặt mục tiêu thúc đẩy nền kinh tế kỹ thuật số đáp ứng với biến đổi khí hậu, hỗ trợ tinh thần kinh doanh có trách nhiệm và nâng cao kỹ năng để có việc làm tốt, và tăng cường quản trị, cải cách thể chế thúc đẩy sự phát triển bền vững của Việt Nam.

Hội thảo Tổng kết dự án “Tổ chức xã hội thúc đẩy cải thiện dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ và thanh niên dân tộc thiểu số” là không gian để cộng đồng và các bên liên quan cùng chia sẻ những kết quả, tác động của dự án, những khó khăn thuận lợi trong quá trình triển khai, chia sẻ thông tin, thúc đẩy sáng kiến hành động và phối hợp giữa các tổ chức xã hội, cộng đồng, ngành y tế, chính quyền địa phương, và các ban ngành liên quan trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ và thanh niên dân tộc thiểu số. Đồng thời thảo luận cho việc nhân rộng các thành công của dự án ở các địa phương trong tương lai.

Thế Đoàn