Long An: Tăng cường quản lý, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt

Moitruong.net.vn

– Ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Long An đang thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt nhằm thu gom, xử lý rác thải, nước thải, bảo vệ môi trường.

Công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn luôn được lãnh đạo tỉnh, ngành, địa phương quan tâm. Nhất là, rác thải sinh hoạt được tập trung thu gom, vận chuyển và xử lý. Tuy nhiên, hiện nay, lượng rác thải sinh hoạt trên địa bàn liên tục tăng, gây ra nhiều thách thức đối với công tác quản lý nhà nước. Ở một số địa phương, rác thải sinh hoạt bị ứ đọng do việc thu gom bị quá tải, gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Long An, thời gian qua, công tác bảo vệ môi trường luôn được các ngành chức năng quan tâm thực hiện và đạt được nhiều kết quả. Tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn đã lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, truyền dữ liệu trực tiếp về Sở Tài nguyên và Môi trường để giám sát, theo dõi. Các doanh nghiệp đầu tư thứ cấp đang hoàn thành việc xây dựng hố ga giám sát ngoài hàng rào nhà máy để người dân và ngành chức năng chủ động theo dõi, giám sát.

Rác thải tại TP.Tân An được thu gom đưa về nhà máy xử lý rác Tâm Sinh Nghĩa.

Ngành chức năng phối hợp với các địa phương thường xuyên tiến hành kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất ở các doanh nghiệp nhằm đảm bảo các doanh nghiệp này tuân thủ theo hồ sơ môi trường được duyệt, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là vi phạm trong xả nước thải, khí thải.

Long An cũng đang thực hiện dự án nhà máy xử lý rác Vĩnh Hưng, lò đốt rác Tân Hưng, lò đốt rác thị xã Kiến Tường để phục vụ xử lý rác thải tại các địa phương trên. Bên cạnh đó, tỉnh đang kêu gọi đầu tư nhà máy xử lý rác trên địa bàn huyện Cần Đước và Cần Giuộc, nhà máy xử lý rác thải quy mô 250 tấn/ngày ở huyện Đức Huệ, nhà máy xử lý rác thải huyện Thạnh Hóa…

Tại các khu vực nông thôn, vùng sản xuất nông nghiệp, Long An triển khai nhân rộng mô hình thu gom, xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật, tiến hành thí điểm phân loại rác tại nguồn ở một số địa phương để làm cơ sở nhân rộng ra toàn tỉnh…

Nhằm tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An đã ban hành văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân trong công tác bảo vệ môi trường, thu gom, xử lý rác thải; kêu gọi cộng đồng thay đổi hành vi, thói quen sinh hoạt nhằm góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường xung quanh, bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái.

Các ngành chức năng tiếp tục thực hiện quan trắc môi trường; rà soát, thống kê báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh nhu cầu lắp đặt thêm các trạm quan trắc tự động không khí để bảo đảm theo dõi, giám sát chất lượng môi trường không khí tại những nơi chịu tác động mạnh mẽ của các hoạt động phát triển kinh tế-xã hội, nhằm dự báo xu thế biến đổi và đề xuất các phương hướng quản lý, kế hoạch bảo vệ môi trường trong giai đoạn hiện nay; tổ chức kiểm kê, đánh giá các nguồn phát sinh rác thải, khí thải trên địa bàn để xác định rõ nguyên nhân, giảm thiểu ô nhiễm và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường không khí theo quy định.

Minh Anh