mã QR

Cách tự kiểm tra tình trạng hộ chiếu vắc xin Covid-19
Moitruong.net.vn – Mã QR hộ chiếu vắc xin Covid-19 được hiển thị trên ứng dụng Sổ Sức khỏe điện tử, PC-Covid. Các cá nhân có thể tự kiểm tra về tình trạng hộ chiếu.