Năm 2024 là năm nhuận lịch dương, điều này có nghĩa là tháng 2 sẽ có 29 ngày. Ngày 29/2 còn được gọi là ngày nhuận và 4 năm mới có 1 lần. Nhưng bạn đã bao giờ thắc mắc tại sao ngày nhuận lại rơi vào tháng 2?

Năm 2024 có nhuận dương lịch không?

- Cách tính năm nhuận dương lịch như sau:

Lấy số năm chia cho 4

Nếu kết quả là số nguyên, tức chia hết cho 4 thì đó là năm nhuận dương lịch.

nam-nhuan.jpg

Nếu kết quả là số thập phân, tức không chia hết cho 4 thì đó không phải là năm nhuận dương lịch.

2024 : 4 = 506

Như vậy, năm 2024 là năm nhuận dương lịch.

Năm 2024 có nhuận âm lịch không?


Cách tính năm nhuận âm lịch như sau:

Lấy số năm chia cho 19

Nếu kết quả dư 0, 3, 6, 9, 11, 14, 17 thì năm đó được coi là năm nhuận.

2024 : 19 = 106 dư 10

Như vậy, năm 2024 không phải là năm nhuận âm lịch.

Năm 2024 có ngày 29/2 không?


Theo cách tính nhuận dương lịch thì năm 2024 là năm nhuận dương lịch nên năm 2024 có ngày 29/2.

Ngày 29/2/2024 dương lịch sẽ là ngày 20/1/2024 âm lịch.

Năm 2024 có bao nhiêu ngày?


Theo cách tính tại mục 1.1 thì năm 2024 là năm nhuận dương lịch nên năm 2024 sẽ có 366 ngày thay vì có 365 ngày như các năm không nhuận dương lịch.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Năm 2024 có phải năm nhuận?