song-ho.png
green-simple-building-a-sustainable-world-presentation.png
vai-tro-2.png
vai-tro-3.png
vai-tro-4.png
anh-2-1-.jpg
pv-1.png
so-luong-1.png
so-luong-2(1).png
aoho.png
Sự thay đổi số lượng ao, hồ Hà Nội từ năm 2010 - 2015 (theo số liệu của Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng)
so-luong-3.png
so-luong-4(1).png
anh-4.jpg
Theo thống kê, trong giai đoạn sắp tới, sẽ còn nhiều ao, hồ tự nhiên và nhân tạo đứng trước nguy cơ bị san lấp trong quá trình đô thị hóa
so-luong-5.png
buc-tu-1.png
buc-tu-2.png
aaaaaa.png
buc-tu-4.png
buc-tu-5.png
buc-tu-6.png
buc-tu-7.png
pv-2.png
buc-tu-9.png
pv-4.png
buc-tu-10.png

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nạn san lấp ao, hồ tại Hà Nội: Bài 1: Nhiều ao, hồ tự nhiên đang dần biến mất