ngành nông nghiệp

Xuất khẩu nông lâm thủy sản năm 2022 đạt mức kỷ lục 53,22 tỷ USD
Kim ngạch xuất khẩu nông sản năm 2022 đạt trên 53,22 tỷ USD, tăng 9,3% so với năm 2021. Đây cũng là mức cao nhất lịch sử, vượt mục tiêu đề ra hồi đầu năm là 50 tỷ USD.