Nhiều thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường và tài nguyên nước bị bãi bỏ

Minh Lâm|27/10/2022 16:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ký ban hành Quyết định số 2787/QĐ-BTNMT công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường và lĩnh vực tài nguyên nước.

thu-tuc-dat-dai.jpg
Ảnh minh họa.

Theo Quyết định, trong lĩnh vực môi trường, các thủ tục hành chính cấp trung ương bị bãi bỏ gồm: Cấp điều chỉnh Giấy phép xử lý chất thải nguy hại; cấp lại giấy phép xử lý chất thải nguy hại; chấp thuận sử dụng dung dịch khoan nền không nước; Chấp thuận tách đấu nối khỏi hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và tự xử lý nước thải phát sinh; cấp Giấy chứng nhận lưu hành chế phẩm sinh học trong xử lý chất thải; xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam. 

Thủ tục hành chính cấp tỉnh gồm: Chấp thuận tách đấu nối khỏi hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và tự xử lý nước thải phát sinh; Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại; Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại.

Thủ tục hành chính khu công nghiệp: Chấp thuận tách đấu nối khỏi hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và tự xử lý nước thải phát sinh.

Trong lĩnh vực tài nguyên nước, các thủ tục hành chính cấp trung ương bị bãi bỏ gồm: Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng từ 30.000m3 /ngày đêm trở lên đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng từ 3.000m3 /ngày đêm trở lên đối với các hoạt động khác;

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng từ 30.000m3 /ngày đêm trở lên đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng từ 3.000m3 /ngày đêm trở lên đối với các hoạt động khác.

Thủ tục hành chính cấp tỉnh gồm: Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000m3 /ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000m3 /ngày đêm đối với các hoạt động khác;

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000m3 /ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000m3 /ngày đêm đối với các hoạt động khác.

Trước đó, đầu năm 2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng bãi bỏ 18 thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong đó: 12 thủ tục cấp trung ương, 5 thủ tục cấp tỉnh, 1 thủ tục cấp huyện.

Bài liên quan
  • Quy định về quản lý bụi, khí thải và các chất ô nhiễm
    Luật Bảo vệ môi trường 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết nội dung về quản lý bụi, khí thải và các chất ô nhiễm khác, qua đó góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường tại các địa phương trên cả nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường và tài nguyên nước bị bãi bỏ