Nhổn - ga Hà Nội

Hà Nội có tới 17 điểm rào chắn thi công gây ùn tắc giao thông
Hiện nay Hà Nội có 37 điểm ùn tắc giao thông, trong đó có tới 17 điểm ùn tắc do rào chắn thi công dự án làm thu hẹp lòng đường.