nước biển

8 thành phố trên thế giới có nguy cơ bị nước biển nhấn chìm trước năm 2030
Biến đổi khí hậu khiến mực nước biển dâng cao. Vì vậy, những khu vực ven biển trên thế giới đều cần chuẩn bị phương án chống lụt phù hợp.