nước ngầm

Quy định mới nhất về hành nghề khoan nước dưới đất
Ngày 22/11, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Văn bản hợp nhất số 13/VBHN - BTNMT Thông tư quy định về hành nghề khoan nước dưới đất.