nước sản xuất

Hà Nội: Công trình lấy nước hư hỏng, xuống cấp đe dọa thiếu hụt nguồn nước sản xuất vụ Xuân
Hà Nội chuẩn bị bước vào đợt chống hạn đầu tiên phục vụ sản xuất vụ Xuân 2023. Mực nước sông Hồng ngày một hạ thấp, trong khi hệ thống các công trình thuỷ lợi ngày một xuống cấp, đe dọa thiếu hụt nguồn nước đối với ngành nông nghiệp.