ô nhiễm nguồn nước

Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh: Khẳng định sự lớn mạnh của Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam trên cả nước
Moitruong.net.vn – Nhằm tiếp tục phát huy, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, nhiệm vụ và phát triển lực lượng đóng góp cho lĩnh vực vệ sinh môi trường, Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam mở văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh, là dấu mốc quan trọng trong quá trình hoạt động của Hội.