. phá rừng

EU cấm nhập khẩu các sản phẩm có liên quan tới phá rừng
Luật mới vừa được Liên minh Châu Âu EU thông qua sẽ đảm bảo rằng một loạt hàng hóa chính được đưa vào thị trường EU sẽ không còn góp phần gây ra nạn phá rừng và suy thoái rừng ở EU và các nơi khác trên thế giới.