. phá rừng

Khởi tố điều tra vụ phá rừng nghiến hàng trăm năm tuổi ở Quảng Nam
Tại rừng phòng hộ trên địa bàn huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, loạt cây gỗ nghiến nguy cấp, quý hiếm có đường kính 80cm trở lên, chiều dài hàng chục mét bị lâm tặc chặt hạ.