Phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018

Quỳnh Mai|11/04/2018 23:29
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Để chủ động phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là chủ đề trong Kế hoạch của UBND Thành phố Hà Nội về Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động Thành phố Hà Nội năm 2018.

Đảm bảo về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018

Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các doanh nghiệp, người sử dụng lao động và người lao động tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, thực hiện có hiệu quả Luật an toàn vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Thúc đẩy các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh triển khai các chương trình hành động cụ thể để cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe người lao động, xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc; chủ động phòng ngừa, giảm ô nhiễm môi trường lao động, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp góp phần đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả, hướng về doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, người lao động cả trong khu vực có quan hệ lao động và không có quan hệ lao động, thu hút được sự quan tâm và tham gia tích cực của chính quyền các cấp, các ngành, đoàn thể, các tổ chức, doanh nghiệp, người lao động trên địa bàn Thành phố.

UBND huyện Gia Lâm chọn địa điểm để tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2018.

Quỳnh Mai


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018