phòng chống cháy rừng

Ninh Thuận: Phòng chống cháy rừng hiệu quả từ việc thực hiện đốt chặn có điều khiển
Moitruong.net.vn – Nhờ thực hiện đốt trước có điều khiển nên mùa khô năm 2022, lâm phần do Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn hồ Tân Giang thuộc 2 huyện Thuận Nam và Ninh Phước (Ninh Thuận) giảm hẳn số vụ cháy rừng.