phòng chống cháy rừng

Thái Nguyên chủ động phòng, chống cháy rừng mùa khô
Thời tiết hanh khô, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy rừng. Trước tình hình trên, ngành chức năng, các địa phương và người dân của tỉnh Thái Nguyên đã chủ động triển khai nhiều giải pháp bảo vệ rừng.