Phú Yên tăng cường quản lý sử dụng vật liệu xây dựng

Vũ Thành|21/03/2023 20:21
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

UBND tỉnh Phú Yên vừa ban hành Quyết định thành lập Đoàn thanh tra liên ngành về việc thanh tra trách nhiệm công tác tham mưu quản lý Nhà nước đối với các mỏ vật liệu xây dựng thông thường.

Đoàn thanh tra có 12 thành viên, do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phú Yên Lê Tấn Hổ làm Trưởng đoàn.

Đoàn thanh tra có nhiệm vụ lập Kế hoạch thanh tra trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, tổ chức triển khai thực hiện. Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2022 đến nay; thời gian thanh tra là 45 ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

vat-lieu-xay-dung.jpg
Kiểm tra hoạt động bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng

Ông Lê Tấn Hổ - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phú Yên cho biết: Nhiệm vụ của Đoàn thanh tra là làm rõ nguyên nhân của việc thiếu nguồn vật liệu xây dựng thông thường trong khi nguồn tài nguyên của tỉnh khá dồi dào; giá vật liệu xây dựng cao hơn so với các tỉnh lân cận và trách nhiệm của các ngành, địa phương trong công tác quản lý khoáng sản trong thời gian qua. Qua đó, giúp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nói trên, tránh gây lãnh phí nguồn đầu tư công, đảm bảo nguồn vật liệu xây dựng phục vụ các công trình, dự án, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Ngoài ra, UBND tỉnh Phú Yên giao Sở Xây dựng trong quá trình thực hiện công bố giá vật liệu xây dựng thông thường, hàng tháng kịp thời phát hiện, xử lý theo thẩm quyền các trường hợp có biến động giá bất thường (tăng mạnh hoặc giảm sâu) và báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh. Tiếp tục rà soát, tham mưu bổ sung các điểm mỏ vật liệu xây dựng thông thường vào quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn trên địa bàn tỉnh Phú Yên đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, với quy mô lớn, phân bổ đều ở khắp các huyện, thị xã, thành phố để đảm bảo nguồn cung vật liệu lâu dài.

Đồng thời, yêu cầu các nhà đầu tư được cấp phép khai thác tiến hành tổ chức khai thác theo đúng giấy phép; gửi thông tin giá vật liệu xây dựng về Sở Xây dựng công bố theo đúng giá thị trường; nghiêm cấm việc lợi dụng khan hiếm vật liệu của các công trình xây dựng để chèn ép, nâng giá bán, bán cao hơn giá được công bố, niêm yết; yêu cầu các chủ mỏ khoáng sản đang hoạt động khai thác không được bán sản phẩm cao hơn giá niêm yết; trường hợp phát hiện sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục kiểm tra, đôn đốc hướng dẫn các đơn vị trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản nhanh chóng hoàn chỉnh thủ tục để sớm được cấp giấy phép khai thác khoáng sản; đưa mỏ vào hoạt động, tăng nguồn cung vật liệu vật liệu xây dựng thông thường, nhất là đất san lấp. Tập trung tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản các điểm mỏ đã được UBND tỉnh phê duyệt. Hoàn chỉnh thủ tục để tiếp tục đấu giá các mỏ còn lại theo Kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt.

Sở Tài chính nghiên cứu quy định Luật Giá năm 2012 và quy định về quản lý giá để tham mưu đề xuất UBND tỉnh đưa các loại hàng hóa (đất đắp, cát xây dựng, đá xây dựng) vào đối tượng kê khai giá để quản lý theo Quyết định số 936/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành danh sách các tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký giá, kê khai giá trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn, đôn đốc các nhà đầu tư sớm thực hiện hoàn tất thủ tục chủ trương đầu tư dự án khai thác khoáng sản, nhất là các điểm mỏ trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát các điểm mỏ đã triển khai một số thủ tục nhưng chưa cấp chủ trương, chưa cấp phép khai thác để tham mưu đề xuất cụ thể.

Công an tỉnh thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động khoáng sản theo chức năng nhiệm vụ của ngành; thường xuyên kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp về giá bán vật liệu xây dựng thông thường trên thị trường, đối chiếu với giá đã được công bố; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền.

UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao thường xuyên theo dõi, hỗ trợ, đôn đốc, hướng dẫn các chủ mỏ khoáng sản trên địa bàn quản lý thực hiện hoạt động khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường đảm bảo theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Phú Yên cũng yêu cầu các sở, ngành liên quan nghiên cứu tham mưu xử lý vướng mắc đối với các trường hợp đã được cấp phép khai thác khoáng sản nhưng mới nhận thỏa thuận được một phần diện tích theo chủ trương đầu tư dự án để tham mưu giải quyết phù hợp thực tế, tạo điều kiện cho các đơn vị sớm đưa mỏ vào hoạt động. Bên cạnh đó, rà soát đưa ra khỏi quy hoạch khoáng sản những diện tích không thỏa thuận được do đưa ra mức giá quá cao, gây khó khăn trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án.

Trước đó, nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và làm cơ sở cho các nhà đầu tư trong việc tiếp cận dự án phát triển vật liệu xây dựng, UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành quyết định phê duyệt Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh đến năm 2025.

Mục tiêu kế hoạch tập trung đầu tư và phát triển các sản phẩm vật liệu xây dựng có thế mạnh của tỉnh. Nghiên cứu phát triển sản xuất đa dạng các sản phẩm vật liệu xây dựng mới, có hiệu quả kinh tế cao. Đưa công nghệ tiên tiến hiện đại vào sản xuất vật liệu xây dựng để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường nội tỉnh, trong khu vực và xuất khẩu, góp phần vào tăng trưởng GRDP, nâng cao vị thế của ngành vật liệu xây dựng trong nền kinh tế. Từng bước loại bỏ hoàn toàn công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng lạc hậu, tiêu tốn nhiều tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường.

Kế hoạch đề ra 6 nhóm giải pháp để thực hiện kế hoạch. Trong đó, giải pháp khai thác tài nguyên khoáng sản hiệu quả, tiết kiệm là tăng cường công tác điều tra cơ bản đối với các chủng loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng; thực hiện cấp phép đúng theo quy hoạch được duyệt, tuân thủ các nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường ở các cơ sở khai thác và chế biến khoáng sản theo đúng quy định của pháp luật.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phú Yên tăng cường quản lý sử dụng vật liệu xây dựng