Phú Yên: Tăng cường quản lý và xử lý hành vi đổ chất thải rắn xây dựng

Hoàng Anh|14/11/2022 14:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Mới đây, UBND tỉnh Phú Yên đã yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý và xử lý hành vi đổ chất thải rắn xây dựng không đúng nơi quy định gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Để xử lý nghiêm tình trạng các tổ chức, cá nhân đổ chất thải rắn xây dựng không đúng nơi quy định gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý và xử lý hành vi đổ chất thải rắn xây dựng không đúng nơi quy định gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

chat-thai.jpg
Xà bần võ cây nằm ngổn ngang bên đường quốc lộ 1D

Cụ thể, UBND tỉnh Phú Yên giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh cập nhật, bổ sung, điều chỉnh quy mô diện tích, địa điểm khu xử lý chất thải rắn, bãi thải từ hoạt động xây dựng trong các Đồ án Quy hoạch chung xây dựng đô thị và Đồ án Quy hoạch các bãi thải phế liệu trên địa bàn tỉnh (theo đề nghị của UBND cấp huyện). Hướng dẫn và tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh công tác an toàn lao động và vệ sinh môi trường công trình xây dựng; phối hợp kiểm tra, xử lý hành vi đổ chất thải rắn không đúng nơi quy định theo thẩm quyền.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường theo quy định tại khoản 1 Điều 168 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý hành vi đổ chất thải rắn không đúng nơi quy định theo thẩm quyền.

Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng có trách nhiệm rà soát, cập nhật Thông tư hướng dẫn của Bộ quản lý chuyên ngành để xây dựng dự thảo chức năng nhiệm vụ của Sở, trình Sở Nội vụ thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung theo quy định.

UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải hướng dẫn và thường xuyên tổ chức kiểm tra, phát hiện, xử lý đối với hoạt động vận chuyển, phương tiện vận chuyển chất thải không đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 và Nghị định số 123/2021/NĐCP ngày 28/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Phối hợp kiểm tra, xử lý hành vi đổ chất thải rắn không đúng nơi quy định theo thẩm quyền.

Đồng thời, giao Công an tỉnh thực hiện công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về môi trường theo quy định tại Thông tư số 80/2019/TT-BCA ngày 27/12/2019 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Điều 7, Điều 8 Nghị định số 105/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh cảnh sát môi trường; phối hợp kiểm tra, xử lý hành vi đổ chất thải rắn không đúng nơi quy định theo thẩm quyền.

Giao Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên, Ban Quản lý các dự án ĐTXD tỉnh thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, chấn chỉnh các chủ đầu tư, các đơn vị thi công xây dựng công trình trong địa bàn quản lý thực hiện đúng theo quy định pháp luật về bảo vệ môi trường hiện hành; nghiêm cấm hành vi tập kết, vận chuyển, đổ chất thải rắn xây dựng không đúng nơi quy định; phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan trong công tác kiểm tra, xử lý hành vi đổ chất thải rắn không đúng nơi quy định.

Cùng đó, UBND tỉnh giao UBND các huyện, thị, thành phố tổ chức kiểm tra, rà soát nội dung quy hoạch khu xử lý chất thải rắn trong đồ án Quy hoạch chung xây dựng đô thị và đồ án Quy hoạch các bãi thải vật liệu xây dựng trên địa bàn quản lý. Trường hợp xét thấy vị trí, quy mô diện tích quy hoạch không đảm bảo đáp ứng nhu cầu thực tế, tổng hợp, báo cáo đề xuất cập nhật, điều chỉnh, bổ sung gửi về Sở Xây dựng để kiểm tra, chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh xem xét quyết định theo thẩm quyền. Thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường theo quy định tại khoản 2 Điều 168 Luật bảo vệ môi trường năm 2020; chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã/phường/thị trấn thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường theo quy định tại khoản 3 Điều 168 Luật bảo vệ môi trường năm 2020.

Đồng thời, chỉ đạo đơn vị thực hiện dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn thực hiện đảm bảo vệ sinh môi trường và đổ chất thải rắn đúng nơi quy định; tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý hành vi đổ chất thải rắn không đúng nơi quy định theo thẩm quyền; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tập huấn về quản lý chất thải rắn, đồng thời phát huy vai trò của các Hội, Đoàn thể (Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên) của địa phương trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, các tổ chức, cá nhân về bảo vệ môi trường đô thị, nông thôn.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phú Yên: Tăng cường quản lý và xử lý hành vi đổ chất thải rắn xây dựng