quảng bá du lịch

Thanh Hóa: Nhiều sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2024
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị công bố các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2024.