Quảng Nam: Báo động ô nhiễm không khí, tiếng ồn vượt ngưỡng cho phép

Moitruong.net.vn

– Theo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Quảng Nam năm 2020 cho thấy, nồng độ ô nhiễm không khí và tiếng ồn đang vượt ngưỡng cho phép, đe doạ sức khoẻ của người dân.

Nhằm kiểm tra chất lượng không khí, Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam đã thực hiện quan trắc chất lượng không khí và tiếng ồn tại 16 điểm ở các nút giao thông trên tuyến QL 1A, trung tâm các đô thị lớn và các khu dân cư gần Khu công nghiệp tập trung. Qua kết quả 12 đợt quan trắc trong năm 2020 cho thấy chất lượng không khí không ô nhiễm các khí độc, nhưng ô nhiễm bụi có sự biến động giữa các tháng mùa khô và các tháng mùa mưa. Cụ thể, vào mùa khô chất lượng không khí kém hơn, với sự biểu hiện ô nhiễm bụi tại nhiều nơi và có tần suất xuất hiện ô nhiễm nhiều đợt hơn.

Theo đó, độ ồn đo được tại các nút giao thông trong hầu hết các đợt quan trắc đều vượt quy chuẩn QCVN 26:2010/BTNMT (quy định khung giờ từ 6 giờ đến 21 giờ, giới hạn cho phép ≤ 70 dBA). Trong đó điểm ngã ba Nam Phước, Duy Xuyên (KA2) là nơi có mức ồn cao nhất. Tỷ lệ số mẫu có độ ồn vượt 64/72 mẫu (chiếm hơn 88,8%). Nguyên nhân chính gây ô nhiễm tiếng ồn là do ảnh hưởng của phương tiện tham gia giao thông cùng với hoạt động thương mại, dịch vụ, sinh hoạt của người dân tại các khu vực quan trắc.

Ảnh minh họa.

Kết quả quan trắc tại 6 điểm trung tâm các đô thị lớn cũng cho thấy, vào thời điểm mùa khô, trong đó cao điểm là các tháng 5 và 6, nhiều điểm có tổng bụi lơ lửng (TSP) vượt quy chuẩn, cao nhất tại ngã ba đường đi biển Rạng, Núi Thành (KA6) vào thời điểm tháng 6 (vượt 1,9 lần); khu vực thị trấn Ái Nghĩa có xuất hiện ô nhiễm bụi đợt tháng 3, tháng 4 và tháng 10 (vượt 1,13 – 1,27 lần). Nguyên nhân chính gây ô nhiễm bụi xuất phát từ hoạt động của các phương tiện tham gia giao thông cùng với tác động của một số hoạt động thương mại, dịch vụ, sinh hoạt của người dân tại khu vực.

Trong đó, nguyên nhân phổ biến nhất dẫn đến ô nhiễm không khí và tiếng ồn là do hoạt động chở đất, đá… phục vụ thi công các công trình hạ tầng trong khu vực. Các đợt tháng 2, tháng 7 và tháng 8, tại khu dân cư gần KCN Bắc Chu Lai xuất hiện ô nhiễm bụi vượt 1,6 – 2,57 lần do “tập đoàn” xe tải chở đất từ Cụm công nghiệp Tam Mỹ Tây chạy qua khu công nghiệp này.

Nhật Hiên