Quảng Ninh: Trên hành trình hướng tới phát triển đô thị thông minh

Moitruong.net.vn

– Quảng Ninh đặt ra mục tiêu đến năm 2045 trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, vùng đô thị lớn mang tầm khu vực và quốc tế…

Những năm qua, công tác quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị của Quảng Ninh đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Từng bước xây dựng hoàn chỉnh hệ thống đô thị toàn tỉnh Quảng Ninh phát triển theo mô hình chuỗi đô thị, là động lực phát triển kinh tế của miền Bắc và cả nước, phát huy vai trò hạt nhân, đầu mối giao thông quan trọng của cả nước, đáp ứng mục tiêu phát triển Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.

Thành phố Hạ Long trở thành thành phố du lịch biển văn minh, thân thiện; trung tâm dịch vụ, du lịch quốc tế với hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ.

Quảng Ninh có hệ thống đô thị khá phát triển: 13 đơn vị hành chính, hạt nhân phát triển là 13 đô thị; trong đó: 01 đô thị loại I (thành phố Hạ Long); 03 đô thị loại II (thành phố Uông Bí, Cẩm Phả, Móng Cái); 02 đô thị loại III (thị xã Đông Triều, Quảng Yên); 02 đô thị loại IV (thị trấn Cái Rồng- Vân Đồn và thị trấn Tiên Yên – huyện Tiên Yên); 06 đô thị loại V (thị trấn Cô Tô – huyện Cô Tô, thị trấn Ba Chẽ – huyện Ba Chẽ, thị trấn Tiên Yên – huyện Tiên Yên, thị trấn Đầm Hà – huyện Đầm Hà, thị trấn Bình Liêu – huyện Bình Liêu, thị trấn Quảng Hà – huyện Hải Hà); tỷ lệ đô thị hóa 65,70%.

Công tác quy hoạch xây dựng tại các địa phương đã được triển khai đồng bộ đáp ứng yêu cầu phát triển theo định hướng Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh được duyệt. Quy hoạch chung xây dựng đạt 100%, Quy hoạch phân khu đạt khoảng 60%.

Cùng với đó, tỉnh đã cơ bản hoàn thành các quy hoạch xây dựng, như quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, quy hoạch các chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch chung các đô thị, quy hoạch xây dựng các vùng huyện. Hiện ở cấp huyện đã có 6/13 địa phương (Hạ Long, Uông Bí, Móng Cái, Cẩm Phả, Quảng Yên, Đông Triều) được lập quy hoạch chung; 2 địa phương đã lập quy hoạch, phê duyệt quy hoạch vùng huyện (Hải Hà, Đầm Hà); 2 địa phương đã lập quy hoạch chung thị trấn mở rộng (Tiên Yên, Cô Tô). Ở cấp xã, 100% thị trấn trong tỉnh cũng đã hoàn thành việc lập quy hoạch chung…

Trên cơ sở định hướng từ các quy hoạch, Quảng Ninh đã dành nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật khung đô thị, kêu gọi nhiều nhà đầu tư chiến lược thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh, như cao tốc Hạ Long – Hải Phòng; cao tốc Hạ Long – Vân Đồn; cải tạo nâng cấp Quốc lộ 18 đoạn Hạ Long – Mông Dương; cải tạo nâng cấp Quốc lộ 18 đoạn Hạ Long – Uông Bí, Uông Bí – Đông Triều; đường vào Khu công nghiệp Việt Hưng, Khu công nghiệp Hải Hà… Tỉnh cũng là địa phương duy nhất trong cả nước huy động được tư nhân đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Cảng tàu khách quốc tế Hòn Gai, đường cao tốc… Kết cấu hạ tầng đô thị ngày càng đồng bộ, hiện đại, hướng tới đô thị thông minh, đô thị xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu, nhất là hạ tầng giao thông, đô thị, du lịch, dịch vụ có bước phát triển đột phá thúc đẩy liên kết vùng và hợp tác quốc tế. Đến nay, tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đạt trên 66%, là một trong 5 địa phương có tỷ lệ đô thị hóa cao nhất cả nước.

Đặc biệt sau khi có Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 30/6/2016 của BTV Tỉnh ủy về phát triển TP Hạ Long đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và nhập huyện Hoành Bồ vào TP Hạ Long đã tạo ra nguồn lực và động lực xây dựng, hoàn thiện, tạo bước phát triển đột phá hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại, địa giới hành chính, không gian phát triển của thành phố được mở rộng, phát triển theo hướng bền vững hơn với tầm nhìn dài hạn.

Hiện tỉnh tiếp tục triển khai các bước lập quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; hoàn thành quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/10.000 huyện đảo Cô Tô đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng Đông Triều – Uông Bí – Quảng Yên (khu vực phía Tây Nam Quốc lộ 18) đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050… Trên cơ sở định hướng từ các quy hoạch, tỉnh đã dành nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật khung đô thị, kêu gọi nhiều nhà đầu tư chiến lược thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu giai đoạn 2020-2025, tỷ lệ đô thị hóa tỉnh đạt trên 75%; giai đoạn 2026-2030 tỷ lệ đô thị hóa tỉnh đạt 75-80%.

Đến năm 2045, Quảng Ninh là tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, vùng đô thị lớn mang tầm khu vực và quốc tế, một trong những đầu tàu thúc đẩy phát triển kinh tế quốc gia với động lực tăng trưởng chính là dịch vụ, du lịch, đổi mới sáng tạo, có cơ sở kinh tế vững chắc, có sức cạnh tranh cao; người dân có mức thu nhập tương đương các nước phát triển; phát triển kinh tế hài hòa giữa các khu vực đô thị và nông thôn; đảm bảo vững chắc quốc phòng – an ninh.

Quảng Ninh hôm nay đã được kết nối nhanh và thông suốt với các địa phương trong cả nước và thế giới, bằng các tuyến đường cao tốc, cảng biển, sân bay quốc tế và chúng ta có thể tin tưởng rằng Quảng Ninh sẽ tiếp tục trên đà phát triển mạnh mẽ để “vươn mình ra biển lớn”.

Trọng Nhân