rác tái chế

Hội An thí điểm bán túi nilon, thu phí rác theo cân nặng
Thu phí theo thể tích, khối lượng rác thải thông qua bán túi đựng là mô hình mới mà chính quyền Hội An (tỉnh Quảng Nam) đang thí điểm vì lợi ích bảo vệ môi trường lâu dài, tạo sự công bằng và nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường.