Sản xuất lúa bền vững và giảm phát thải khí nhà kính

(Moitruong.net.vn) – Đảm bảo an ninh lương thực tại các quốc gia đang phát triển, Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV) và UBND tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ khởi động dự án “Sản xuất lúa bền vững và giảm phát thải khí nhà kính AgResults tại Việt Nam”.

le khoi dong

Lễ khởi động dự án “Sản xuất lúa bền vững và giảm phát thải khí nhà kính AgResults tại Việt Nam”

Mục tiêu của dự án là tạo ra một nền tảng để thử nghiệm và nhân rộng các công nghệ hoặc phương pháp sáng tạo nhằm giảm phát thải khí nhà kính từ sản xuất lúa gạo. Ngoài tiềm năng giảm thiểu biến đổi khí hậu, các sáng kiến được áp dụng sẽ góp phần tăng năng suất và thu nhập cho các hộ nông dân ở Việt Nam.

Cách thức thực hiện dự án hoàn toàn mới, đó là không hỗ trợ kinh phí trước cho tổ chức, cá nhân mà tiến hành lựa chọn, thẩm định các giải pháp, đề tài sáng tạo xuất sắc, đáp ứng tiêu chí giảm thiểu biến đổi khí hậu và nâng cao sinh kế cho người dân trồng lúa. Tổng giá trị giải thưởng được Ban điều hành dự án công bố là khoảng ba triệu USD.

Sau một thời gian thẩm định, Ban điều hành dự án đã chọn được 11 đơn vị trên địa bàn cả nước hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp tham gia mô hình trình diễn công nghệ tại 11 xã, thuộc năm huyện và thành phố Thái Bình; đồng thời xây dựng 11 mô hình đối chứng để đánh giá tính hiệu quả của từng công nghệ.

Dự án thực hiện tại tỉnh Thái Bình nằm trong Đề án AgResults có sự đồng tài trợ của chính phủ các nước: Australia, Canada, Anh, Mỹ và Quỹ Bill & Melinda Gates. Tổng trị giá tài trợ là 122 triệu USD, với mục tiêu khuyến khích và trao thưởng cho các sáng kiến nông nghiệp mang lại tác động bền vững, thúc đẩy an ninh lương thực, sức khỏe, dinh dưỡng toàn cầu và vì lợi ích của các nông hộ nhỏ.

BTNMT