sạt lở đất đá

Thành lập Ban chỉ đạo về phân vùng rủi ro thiên tai, cảnh báo sớm sạt lở đất đá
Ban chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện các nhiệm vụ về phân vùng rủi ro thiên tai, cảnh báo sớm trượt, sạt lở đất đá, lũ bùn đá, lũ quét, do Thứ trưởng Lê Công Thành làm trưởng ban.