sông Mê Kông

Mực nước sông Mê Kông thấp kỷ lục năm thứ 3 liên tiếp
Moitruong.net.vn – Trong 3 năm qua, các dòng chảy chính của sông Mê Kông đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 60 năm, trong đó năm 2020 là năm khô hạn nhất của lưu vực hạ lưu sông Mê Kông khi lượng mưa dưới mức bình thường hằng tháng, trừ tháng 10.