sông Mê Kông

Các nước tiểu vùng sông Mê Kông hợp tác kiểm soát ô nhiễm khói mù xuyên biên giới
Các quốc gia bao gồm Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam thỏa thuận việc thành lập Trung tâm điều phối ASEAN về kiểm soát ô nhiễm khói mù xuyên biên giới.