sông ngòi

TPHCM: Xử lý ô nhiễm rác thải ở nơi công cộng và kênh rạch
UBND TPHCM vừa có chỉ đạo về xử lý ô nhiễm rác thải ở nơi công cộng và kênh rạch trên địa bàn thành phố.