sốt rét

Ô nhiễm không khí gây tổn hại lâu dài cho sức khỏe con người
Tác động của ô nhiễm bụi mịn PM2.5 có thể được so sánh với việc hút thuốc lá, cao gấp ba lần so với sử dụng rượu và nước không vệ sinh, gấp sáu lần so với bệnh HIV/AIDS.