sụt lún đất

Tăng cường công tác bảo vệ tài nguyên nước dưới đất
Moitruong.net.vn – Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), các hoạt động khoan, đào, thí nghiệm trong thăm dò địa chất, khai thác khoáng sản, xử lý nền móng công trình, xây dựng công trình ngầm, tháo khô mỏ hiện nay chưa được các cấp quan tâm, quản lý đúng mức, trong quá trình thi công đã xảy ra tình trạng sụt, lún đất, ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước dưới đất.