tài nguyên nước dưới đất Archives - Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống
Trang chủ Tags Tài nguyên nước dưới đất

Tag: tài nguyên nước dưới đất

Suy giảm nguồn tài nguyên nước dưới đất và hiện trạng sụt lún tại các tỉnh ĐBSCL

Ngày 24/11, Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu Trường Đại học Cần Thơ phối hợp với tổ chức Arcadis (Hà Lan) tổ chức hội thảo trực tuyến về “Quản trị về sụt lún đất và quản lý nước dưới đất tại ĐBSCL– khu vực tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang và Long An.

Kiên Giang Tăng cường bảo vệ nguồn tài nguyên nước ngầm

- Nguồn tài nguyên nước dưới đất là nguồn tài nguyên tái tạo nhưng không phải là vô tạn, nguồn tài nguyên này khó...

Công bố kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất quý I năm 2018 vùng Tây Nguyên

(Moitruong.net.vn) - Trung tâm Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước quốc gia đã công bố kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới...

Kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất quý I năm 2018 vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

(Moitruong.net.vn) - Trung tâm Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước quốc gia đã công bố kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới...

Công bố kết quả quan trắc Tài nguyên nước dưới đất quý I vùng Đồng bằng Bắc Bộ

(Moitruong.net.vn) - Các trầm tích đệ tứ vùng đồng bằng Bắc Bộ được phân chia thành 2 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ...

Kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất vùng Tây Nguyên tháng 1 năm 2018

(Moitruong.net.vn) - Vùng Tây Nguyên gồm có 4 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầng chứa nước lỗ hổng...

Kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất vùng Nam Bộ tháng 1 năm 2018

(Moitruong.net.vn) -  Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2017 diễn biến tài nguyên nước dưới đất được...

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ: Diễn biến mực nước dưới đất có xu hướng hạ

(Moitruong.net.vn) - Theo kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất vùng Duyên hải Nam Trung Bộ tháng 1 năm 2018, diễn biến...

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 1 có xu thế dâng so với năm trước

(Moitruong.net.vn) - Đó là đánh giá trong báo cáo kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất vùng Bắc Trung Bộ tháng 1...

Công bố kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất vùng đồng bằng Bắc Bộ

(Moitruong.net.vn) - Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2017, kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới...

Kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất vùng Nam Bộ năm 2017

(Moitruong.nrt.vn) - Vùng Nam Bộ có 5 tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3),...

Kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất vùng Tây Nguyên năm 2017

(Moitruong.net.vn) - Vùng Tây Nguyên gồm có 4 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầng chứa nước lỗ hổng...

Công bố kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên năm 2017

(Moitruong.net.vn) - Vùng Nam Trung Bộ hiện có 03 trạm quan trắc tài nguyên nước mặt. Các yếu tố quan trắc chủ yếu là nhiệt...

Kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất vùng Duyên hải Nam Trung Bộ năm 2017

(Moitruong.net.vn) - Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ hiện có các công trình quan trắc ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và thành phố...

Kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất tại Thanh Hóa, Hà Tĩnh

(Moitruong.net.vn) - Vùng Bắc Trung Bộ hiện có các công trình quan trắc ở hai tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh. Kết quả quan trắc tài...

Công bố kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất tại vùng đồng bằng Bắc Bộ

(Moitruong.net.vn) - Tại vùng đồng bằng Bắc Bộ nước được phân thành 2 tầng nước chính, tầng chứa nước Holocene nằm ở phía trên và...