Thạch Hà

Thạch Hà (Hà Tĩnh): Tổ chức tập huấn Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 cho cán bộ công chức cấp huyện, xã
Nhằm nâng cao hiểu biết và cập nhật thông tin chính sách đối với công tác bảo vệ môi trường cho cán bộ công chức cấp huyện, xã trên địa bàn. Chiều ngày 21/10, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với UBND huyện Thạch Hà tổ chức hội nghị tập huấn Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật.