thảm họa thiên nhiên

Malaysia: Hơn 10.000 người phải di tán do lũ lụt
Theo nhà chức trách Malaysia, tại bang Johor 8.180 người đã phải di dời, trong khi ở bang Pahang lân cận 1.501 người cũng đã phải sơ tán đến các trung tâm cứu trợ lũ lụt.