thảm họa thiên nhiên

Lũ lụt toàn cầu làm thiệt hại 82 tỷ USD trong năm 2021
Moitruong.net.vn – Cơ quan tái bảo hiểm Swiss Re ngày 30/3 cho biết lũ lụt đã khiến nền kinh tế toàn cầu thiệt hại hơn 82 tỷ USD trong năm 2021, chiếm gần 1/3 tổng thiệt hại do thảm họa thiên nhiên gây ra.