thảm thực vật

Quảng Trị: Đề xuất thành lập Khu rừng đặc dụng bảo vệ cảnh quan đảo Cồn Cỏ
Đề án thành lập Khu rừng đặc dụng bảo vệ cảnh quan đảo Cồn Cỏ nhằm bảo tồn di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh trên đảo, với tổng diện tích hơn 133 ha. Tổng nhu cầu vốn đầu tư giai đoạn 2021-2030 dự kiến hơn 9,3 tỷ đồng.