Thanh Hóa: Công ty CP Xi măng Công Thanh bị xử phạt hơn 1,8 tỷ đồng vì vi phạm về môi trường

Phúc Minh|09/03/2024 15:37
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Vừa qua, Chánh Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 28/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính hơn 1,8 tỷ đồng đối với Công ty CP Xi măng Công Thanh liên quan đến hàng loạt các vi phạm trong lĩnh vực môi trường khai thác khoáng sản.

Nội dung quyết định nêu rõ: Xử phạt hành chính đối với Công ty Cổ phần Xi măng Công Thanh có trụ sở chính: Thôn Tam Sơn, xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Đã thực hiện 6 hành vi vi phạm bào gồm:

Một là, trì hoãn, trốn tránh không thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường của người có thẩm quyền (Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 122/QĐ-XPVPHC của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường).

Quy định tại điểm a khoản 4 Điều 55 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP. Hình thức xử phạt chính là phạt tiền 130.000.000 đồng (Một trăm ba mươi triệu đồng).

9803-1709888467-anh-1-1.jpg
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chánh Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường hơn 1, 8 tỷ đồng đối với Công ty CP Xi măng Công Thanh.

Hai là, không thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung và yêu cầu trong kết luận kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Kết luận thanh tra số 151/KL-TCMT ngày 20/12/2019 và Thông báo kết quả kiểm tra số 162/TB-TCMT ngày 17/10/2022 của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường đối với nội dung: không có Giấy phép môi trường).

Quy định tại điểm b khoản 4 Điều 55 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP. Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền 130.000.000 đồng (Một trăm ba mươi triệu đồng).

Ba là, không có giấy phép môi trường theo quy định đối với Dự án khai thác mỏ đá bazan tại núi Hòn Boi.

Quy định tại điểm c khoản 3 Điều 14 Nghị đinh số 45/2022/NĐ-CP. Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền 320.000.000 đồng (Ba trăm hai mươi triệu đồng); Hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải mà không có giấy phép môi trường của cơ sở trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày nhận được Quyết định này, quy định tại điểm a khoản 5 Điều 14 của Nghị định số 45/2022/NĐ-CP.

Bốn là, không có giấy phép môi trường theo quy định đối với Dự án nhà máy đầu tư dây chuyền 1 và Dự án đầu tư xây dựng dây chuyền 2 Nhà máy xi măng Công Thanh.

Quy định tại điểm c khoản 4 Điều 14 Nghị đinh số 45/2022/NĐ-CP. Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền 420.000.000 đồng (Bốn trăm hai mươi triệu đồng); Hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải mà không có giấy phép môi trường của cơ sở trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày nhận được Quyết định này, quy định tại điểm a khoản 5 Điều 14 của Nghị định số 45/2022/NĐ-CP.

Năm là, không có giấy phép môi trường theo quy định đối với Dự án mỏ đá vôi làm nguyên liệu cho nhà máy xi măng Công Thanh.

Quy định tại điểm c khoản 4 Điều 14 Nghị đinh số 45/2022/NĐ-CP. - Quy định tại điểm c khoản 4 Điều 14 Nghị đinh số 45/2022/NĐ-CP. Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền 420.000.000 đồng (Bốn trăm hai mươi triệu đồng); Hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải mà không có giấy phép môi trường của cơ sở trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày nhận được Quyết định này, quy định tại điểm a khoản 5 Điều 14 của Nghị định số 45/2022/NĐ-CP.

Sáu là, không có giấy phép môi trường theo quy định đối với Dự án khai thác mỏ sét làm nguyên liệu cho nhà máy xi măng Công Thanh.

Quy định tại Quy định tại điểm c khoản 4 Điều 14 Nghị đinh số 45/2022/NĐ-CP. - Quy định tại điểm c khoản 4 Điều 14 Nghị đinh số 45/2022/NĐ-CP. Hình thức xử phạt chính là phạt tiền 420.000.000 đồng (Bốn trăm hai mươi triệu đồng); Hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải mà không có giấy phép môi trường của cơ sở trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày nhận được Quyết định này, quy định tại điểm a khoản 5 Điều 14 của Nghị định số 45/2022/NĐ-CP và điểm a khoản 6 Điều 9 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Tổng số tiền Công ty phải nộp là 1.840.000.000 đồng (Một tỷ tám trăm bốn mươi triệu đồng).

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Công ty CP Xi măng Công Thanh bị xử phạt hơn 1,8 tỷ đồng vì vi phạm về môi trường