thành phố Huế

Thừa Thiên Huế tổ chức phát động hưởng ứng phong trào 'Ngày Chủ nhật xanh' năm 2024
Ngày 28/1, tại Công viên Mùa Xuân, Khu Quy hoạch Hương Sơ (thành phố Huế), Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức phát động hưởng ứng phong trào 'Ngày Chủ nhật xanh' năm 2024.