Thống kê đất đai: Cả nước còn bao nhiêu diện tích đất chưa sử dụng?

Nguyên Lâm|28/03/2023 08:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Thống kê diện tích đất đai năm 2021 (tính đến ngày 31/12/2021) vừa được Bộ Tài nguyên và môi trường công bố, tổng diện tích tự nhiên của cả nước là 33.134.480 ha. Trong đó, diện tích nhóm đất chưa sử dụng là 1.191.003 ha.

Bộ TN&MT vừa công bố Quyết định số 719/QĐ-BTNMT phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2021 (tính đến ngày 31/12/2021).

dat-dai.jpg
Ảnh minh họa.

Theo công bố kết quả thống kê diện tích đất đai của cả nước năm 2021 tổng diện tích tự nhiên của cả nước là 33.134.480 ha. Trong đó, diện tích nhóm đất nông nghiệp là 27.994.319 ha; Diện tích nhóm đất phi nông nghiệp là 3.949.158 ha; Diện tích nhóm đất chưa sử dụng là 1.191.003 ha.

Trong nhóm đất phi nông nghiệp thì đất ở có diện tích 759.545 ha, trong đó đất ở tại nông thôn diện tích là 564.451 ha, đất ở tại đô thị có diện tích là 195.094ha.

Bộ TN&MT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo việc công khai và cung cấp kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2021 của địa phương cho các tổ chức, cá nhân để sử dụng thống nhất theo quy định.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thống kê đất đai: Cả nước còn bao nhiêu diện tích đất chưa sử dụng?